سوییتکس پوششی است که از سلولز طبیعی تشکیل شده ودارای تنوع رنگی نامحدود بوده ودر کل به دو دسته پالپی ساده و ابریشمی تقسیم می شود این پوشش به لحاظ دارا بودن جنسیت سلولزی وضخامت بالا باعث عدم اتلاف انرژی گرمایی وسرمایی بوده َو همچنین باعث کاهش انعکاس صوت می شود و در مناطقی که رطوبت هوا زیاد است به دلیل جنسیت فیبر بودن این محصول در مقابل رطوبت مقاومت زیادی نسبت به دیگر پوششها از خود نشان می دهد و در صورت ضربه دیدن به راحتی قابل ترمیم می باشد.

نحوه ی آماده سازی سوییتکس:

همانطور که مشخص است این پوشش برروی تمامی سطوح قابل اجرا می باشد ولی حائز اهمیت است که چون هر سطح از نظر ساختاری دارای صور گوناگونی می باشد باید قبل از اجرای اقدامات لازم را جهت آماده سازی سطح انجام داد از جمله می توان به سطوحی که نسبت به آب مقاوم نیستند را اشاره کرد که برای این قبیل سطوح قبل از انجام کار نیاز به اجرای پرایمر می باشد بعد از انجام اقدامات لازم جهت آماده سازی زیر کار نوبت به آماده کردن مواد با توجه به نوع زیر کار می باشد .

نحوه ی نگه داری مواد خمیر شده:

از آنجایی که زمان نگهداری مواد خمیر شده حداکثر ۴۸ ساعت می باشد در صورتی که بخواهیم مواد را به مدت ۷الی ۸ ساعت نگه داری کنیم برای جلوگیری از خشک شدن سطح مواد بهتر است با نایلون روی مواد خمیری را پوشاند .

نحوه اجرای سوییتکس:

برای استفاده بهینه از سوییتکس بهتر است مواد را با ضخامت مناسب برروی سطوح اجرا کرد برای این منظور توصیه می شود در هر متر مربع حدود ۳۳۰ گرم سوییتکس( خشک ) وبه ضخامت ۳ میلی متر اجرا شود

نحوه ی اجرای سوییتکس بر روی سطوح مختلف :

گچاین سطح جزء بهترین سطوح برای اجرای سوییتکس می باشد اگر گچ هیچ گونه ایرادی نداشته باشد نیازی به زیر سازی نداشته ولی در صورتی که گچ زردی وشوره داشته باشد برای برطف کردن زردی باید توسط رنگ روغنی سفید روی آن را پوشش داد و برای رفع شوره باید توسط دستمال شوره را تمییز کرد سپس سوییتکس را روی آن اجرا کرد .


گچ وخاکجهت اجرای پوش سلولزی بر روی گچ وخاک قبل از اجرا باید لبه ها و گوشه های پنجره ودربها را شمشه گیری کرد و سطح گچ وخاک باید سطحی صاف و عاری از خرابی باشد و مثل گچ باید زردی آن را پوشش داد .

کنیتکسکنیتکس در کل به دو دسته روغنی و آبی تقسیم می شود اگر سطح کنیتکس روغنی سالم باشد به راحتی سوییتکس بر روی آن اجرا می شود ولی چنانچه سطح آن زیاد ناهموار باشد روی آن را باید تراشید ولی بعد از تراشیدن باید سطح کار را خوب تمییز کرد.

کنیتکس پلاستیکابتدا باید سطح را به کلی تراشید و بعد از تراشیدن باید خوب محل را تمییز کرد ودر صورت نیاز باید توسط رنگ روغنی کل کار را پوشش داد .

سطوح چوبی ونئوپاناگر سطح عاری از هر نوع پوشش رنگی باشد باید با رنگ روغن مات پوشش داد .

نکته : برای آماده سازی مواد باید از آب کمتری استفاده کرد .

سطح شیشهاین سطح محدودیتی جهت اجرا نداشته اما در صورت آلوده بودن به دوده می بایستی توسط دستمال تمییز شود و مواد کمی سفت تر از حد معمول آماده شود .